Poker “Stud” Tujuh Kad: Langkah-Langkah Permainan

Poker “Stud” Tujuh Kad: Langkah-Langkah Permainan

Poker “stud” tujuh kad merupakan salah satu versi permainan poker yang terkenal dan banyak dimainkan di kasino-kasino serata dunia. Permainan ini juga dikenali sebagai “Seven-toed Pete” atau “Down The River”.

Permainan ini tidak semudah poker biasa dan untuk mencapai tahap kemahiran yang tinggi dalam permainan ini, anda memerlukan banyak latihan dan perlu kerap memainkan permainan ini bagi mempelajari strategi serta menguasai corak permainan poker deposit pulsa indosat “stud” tujuh kad. Corak permainannya melibatkan pengedaran tujuh kad kepada setiap pemain tetapi hanya lima kad terbaik dari setiap pemain akan dikira dan ini akan menentukan kekalahan atau kemenangan mereka.

Dalam kebanyakan permainan kasino, jumlah pertaruhan yang boleh dibuat biasanya tidak dikenakan sebarang had maksima, walaupun kadang kala terdapat had minima. Jumlah wang taruhan bergantung sepenuhnya kepada modal yang ada pada pemain serta jumlah taruhan yang ingin diletakkan pada permainan poker “stud” tujuh kad. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa had batasan pada struktur pertaruhan bagi permainan ini. Had batasan struktur pertaruhan seperti ini juga boleh dilihat dalam versi poker lain seperti “Texas Hold’em” dan “Omaha”. Pertaruhan untuk permainan ini diletakkan mengikut susunan yang tertentu. Pada mulanya, ramai peminat kasino bermain permainan “Texas Hold’em” dan belum pernah mendengar tentang poker “stud” tujuh kad ini. Akan tetapi, selari dengan peningkatan populariti permainan “Texas Hold’em” dalam kalangan masyarakat kasino, poker “stud” tujuh kad turut mendapat nama dan mula dimainkan dan ditawarkan dengan lebih kerap di serata Amerika Syarikat, termasuklah kasino-kasino di bahagian Timur Amerika Syarikat. Bilangan pemain bagi permainan ini berjumlah di antara dua hingga lapan pemain pada satu-satu masa. Permainan ini boleh dimainkan dengan mudah jika melibatkan dua pemain tetapi akan mengikuti peraturan yang lebih ketat sekiranya jumlah pemain mencecah lapan. Agen Bola Sbobet

Corak Permainan Poker “Stud” Tujuh Kad

Permainan ini dimainkan mengikut beberapa langkah yang telah kami gariskan di bawah:

  • Kad permainan akan diedarkan kepada setiap pemain, di mana dua kad akan dihadapkan ke bawah dan satu kad akan dihadapkan ke atas.
  • Taruhan permulaan atau “bring-in” akan dibayar oleh pemain yang mempunyai kad menghadap atas yang terendah nilainya berbanding pemain-pemain lain yang semeja dengannya. Pertaruhan pemain-pemain lain akan diterima mengikut arah jam setelah “bring-in” dilakukan.
  • Apabila “bring-in” ditentukan, pemain-pemain lain tidak perlu melakukan “check” dengan kad mereka kerana “bring-in” merupakan permulaan permainan rawak atau “open”.
  • Dalam situasi di mana dua pemain semeja mempunyai kad terendah yang bernilai sama, kad-kad ini akan dibezakan mengikut “suit” atau nilai kumpulan kad untuk menentukan siapa yang akan melakukan pertaruhan “bring-in”.
  • Sekiranya “bring-in” tidak dilakukan, pusingan pertama permainan akan dimulakan dan pemain akan menunjukkan kad mereka yang paling tinggi nilainya dan ianya akan diperiksa.
  • Dua pemain mungkin mempunyai kad tertinggi yang sama nilainya. Dalam situasi ini, syarat-syarat permainan menyatakan bahawa pemain dengan kedudukan terdahulu mengikut arah jam dari “dealer” akan bermula dulu.
  • Setelah menyempurnakan pusingan pertama petaruhan, kad seterusnya akan dihadapkan ke atas dalam pusingan kedua dan pemain yang mempunyai nilai kad poker yang terbaik dan tertinggi akan memulakan pusingan kedua.
  • Kurang dari lima kad akan dihadapkan ke atas dan sebarang “straight”, “flush” atau “full house” tidak akan dikira. Dengan bergantung kepada corak ini, pemain dengan jumlah kad yang terbaik mengikut kiraan poker akan bermula dahulu dan boleh melakukan “check” dengan kad mereka yang sedia ada serta menambah jumlah pertaruhan permainan.
  • Setelah habis pusingan kedua, kad ketiga akan dihadapkan ke atas dan permainan akan mengikuti corak permainan yang telah kami gariskan.Ini akan berterusan sehingga semua kad dihadapkan ke atas.
Baca Juga:  Cari Bandar Slot Online Paling dipercaya serta Terbaik

Comments closed